ARBEIDSMEDIATION

Hoe ontstaat een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict kan ontstaan door privéomstandigheden, zoals een echtscheiding, of werkgerelateerde factoren. Deze factoren hebben meestal te maken met het gevoel niet gewaardeerd te worden, miscommunicatie of een verstoorde relatie met een collega of leidinggevende. Dit zorgt voor onvrede op de werkvloer, waardoor de motivatie van de betrokken medewerker(s) afneemt. Vaak leidt deze onvrede tot een lagere productiviteit en frequent of langdurig ziekteverzuim. Voor alle betrokkenen is dit een ongewenste situatie die zo snel mogelijk moet worden opgelost, zodat de verstandhouding kan worden hersteld. Als partijen er samen uit willen komen, zonder de controle uit handen te geven aan een kantonrechter, dan is de keuze voor een arbeidsmediator de beste optie. Mediation is immers gericht op een win-win uitkomst voor alle betrokkenen.

Waarom arbeidsmediation?

Een deskundige mediator beschikt over speciale vaardigheden en gesprekstechnieken, waardoor al tijdens het eerste gesprek de kern van het probleem duidelijk wordt. Dit betekent dat de focus al snel op de oplossing gericht kan worden. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de commitment van partijen. Uitgangspunten bij mediation zijn vertrouwelijkheid en vrijwilligheid, maar geen vrijblijvendheid. Van alle betrokkenen wordt een bepaalde inspanningsverplichting verwacht om tot het beste resultaat te kunnen komen in een kort tijdsbestek. Deze doeltreffende aanpak werkt kostenbesparend en het voorkomt onnodige beschadiging van partijen.

Wat zijn de voordelen?

- snelle oplossing, waardoor kostenbesparend
- deskundige professional die het proces begeleidt
- vrijwillig en vertrouwelijk
- mediator is neutraal en onpartijdig
- voorkoming van verdere escalatie van het conflict
- de touwtjes blijven in handen van partijen
- ruimte voor emoties en creatieve oplossingen
- gericht op een win-win resultaat

Wat maakt mij een geschikte mediator bij arbeidsconflicten?

Ik ben een door de Mediatorsfederatie Nederland en ADR Register erkende arbeidsmediator. Dit betekent dat ik aan hoge kwaliteitseisen voldoe en werk volgens het reglement van de MfN, waardoor betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid en onpartijdigheid worden gegarandeerd. Als lid van de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) behoor ik tot het selecte gezelschap van gespecialiseerde arbeidsmediators in Nederland.

Ik ben ruim 25 jaar werkzaam geweest als HR Manager en beschik dus over voldoende kennis met betrekking tot ziekteverzuim, ontslag en arbeidsrecht. Daarnaast heb ik de nodige jaren ervaring als coach, waardoor ik kan helpen met de communicatie en het omgaan met emoties. Door mijn vaardigheden op het gebied van gedragsanalyse (profiling), kan ik snel tot de kern van het probleem komen. Tenslotte hanteer ik een aantrekkelijk uurtarief van € 150,-exclusief btw en bied ik een landelijke dekking.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek (half uur).
Afspraak maken? Stuur een bericht naar:

Ingrid@jit-mediation.nl of bel 06-29101039

Flexibel in locatiekeuze, ook buiten kantoortijden

MIJN WERKWIJZE

 • 1

  Kennismakingsgesprek

Een arbeidsconflict kan een behoorlijke impact hebben op iemands leven, waarbij soms cruciale beslissingen moeten worden genomen, zoals bij ontslag met wederzijds goedvinden. Logisch dat daarom alleen een deskundige mediator wordt ingeschakeld. Nu lopen er gelukkig genoeg deskundige mediators rond, maar belangrijker is misschien wel dat er een goed gevoel bij de persoon zelf aanwezig is. Daarom bied ik een kennismakingsgesprek aan waarbij het eerste half uur geheel vrijblijvend is. Concreet betekent dit dat er geen kosten in rekening worden gebracht als we na dit half uur besluiten niet samen door te gaan. Bij het eerste gesprek zijn altijd alle partijen aanwezig. Afhankelijk van het proces volgen daarna nog gemiddeld één of twee sessies.

 • Kennismaking
 • Toelichting mediation
 • Bespreken plan van aanpak
 • Kosten en duur mediationproces
 • Vragen en/of opmerkingen
 • Wel of geen vervolgafspraak

 • 2

  Werksessies

Tijdens de werksessies bespreken we de individuele en gezamenlijke belangen, waarbij ik de partijen begeleid tijdens de zoektocht naar oplossingen voor het conflict. Hierbij gaan we in principe uit van gezamenlijke sessies, maar mocht het nodig zijn, dan kunnen er ook individuele afspraken worden ingepland.

 • Deskundige begeleiding
 • Gezamenlijk of individueel
 • Neutraal en onpartijdig
 • Gemiddeld 3 sessies nodig
 • Praktische werkwijze
 • Flexibel in locatiekeuze

 • 3

  Afsluitsessie

Wanneer alle stappen zijn doorlopen en afspraken zijn vastgelegd, volgt een laatste bijeenkomst. Alle puntjes staan dan op de i, waarna het mediationproces kan worden afgesloten op een manier die bij alle betrokkenen past.

 • Laatste bijeenkomst
 • Puntjes op de i
 • Evaluatie proces
 • Eventuele afspraken over nazorg
 • Welke vragen zijn er nog?
 • Passende afsluiting

Over mij - relevante opleidingen
en trainingen

Ik ben Ingrid de Jong (bijnaam Jit), moeder van drie volwassen zonen, MfN-Registermediator, geaccrediteerd Familie- en Arbeidsmediator, Kindbehartiger, Master Coach of Strategic Intervention en Analytic Profiler (Gedragsanalist). Momenteel studeer ik aan de universiteit in Manchester (MSc Communication, Behaviour and Credibility Analysis). Enkele jaren geleden ben ik gestart met mijn coaching & mediationpraktijk. Dat bleek een heel goede keuze, die iedere dag weer voor de nodige uitdaging en voldoening zorgt…

-   MfN/ADR Registermediator
-   Geaccrediteerd Familiemediator
-   Geaccrediteerd Arbeidsmediator
-   Kindbehartiger
-   Master Coach of Strategic Intervention (MCSI)
-   Gottman Level 1 en 2 Relatietherapie training
-   Graduate Specialist Analytic Profiling
-   RobbinsMadanes Relationship Program
-   Cloe Madanes Family Therapy training
-   Relatiecoach en gezinstherapie
-   Emotionally Focused Therapy (EFT) 
-   Advanced Training Analytic Profiling (ATAP)
-   Jongerencoach
-   Dynamic Value Systems (DVS)
-   Basic Training Analytic Profiling (BTAP)
-   Facial Action Coding System
-   Face and Emotion (EIA Manchester)
-   Dangerous Demeanor Detector Advanced
-   Subtle Expression Recognition Training (Elite)
-   Microexpression Recognition Training (Elite)
-   Emotiemanagement en Gedrag (EmG)
-   Waarheidsvinding en Leugendetectie (WeL)
-   Subtle Expression Training Tool (SETT3)
-   Microexpression Training Tool (METT3)
-   Core Transformation
-   Clean Language
-   Sedona
-   NLP Master Practitioner